Meniu
Krepšelis 0

Teisinė informacija

PASLAUGŲ TEIKIMO SĄLYGOS

-----

APŽVALGA

Ši svetainė yra Scontoimport. Visoje svetainėje terminai "mes", "mes" ir "mūsų" reiškia Scontoimport. Scontoimport siūlo šią svetainę, įskaitant visą informaciją, įrankius ir paslaugas, kurias galite gauti iš šios svetainės jums, vartotojui, jei jūs sutinkate su visais čia nurodytais terminais, sąlygomis, politika ir pranešimais.

Apsilankę mūsų svetainėje ir / arba įsigydami ką nors iš mūsų, jūs įsitate į mūsų "Paslaugą" ir sutinkate laikytis šių sąlygų ("Paslaugų teikimo sąlygos", "Sąlygos"), įskaitant tas papildomas taisykles ir sąlygas bei politiką. Čia nurodytos ir (arba) prieinamos hipersaitus. Šios Paslaugų teikimo sąlygos taikomos visiems svetainės vartotojams, įskaitant be apribojimų naudotojus, kurie yra naršyklės, pardavėjai, klientai, prekybininkai ir (arba) turinio autoriai.

Prašome atidžiai perskaityti šias Paslaugų teikimo sąlygas prieš pradėdami naudotis mūsų tinklalapiu. Prisijunkdami prie bet kurios svetainės dalies arba naudodami ją, jūs sutinkate laikytis šių Paslaugų teikimo sąlygų. Jei nesutinkate su visomis šio susitarimo sąlygomis, jūs neturite prieigos prie šios svetainės ar naudojate kokias nors paslaugas. Jei šios Paslaugų teikimo sąlygos laikomos pasiūlymu, priėmimas yra aiškiai apribotas šiomis Paslaugų teikimo sąlygomis.

Bet kurioms naujoms funkcijoms ar įrankiams, kurie pridedami prie dabartinės parduotuvės, taip pat taikomos Paslaugų teikimo sąlygos. Šiame puslapyje bet kuriuo metu galite peržiūrėti naujausią Paslaugų teikimo sąlygų versiją. Mes pasiliekame teisę atnaujinti, pakeisti ar pakeisti bet kurią šių Paslaugų teikimo sąlygų dalį paskelbdami atnaujinimus ir / ar pakeitimus mūsų svetainėje. Jūsų atsakomybė yra reguliariai tikrinti šį puslapį dėl pakeitimų. Jūsų tolesnis naudojimas arba prieiga prie svetainės po paskelbtų pakeitimų yra jų priėmimas.

Mūsų parduotuvė yra "Shopify Inc.". Jie teikia mums internetinę elektroninės prekybos platformą, kuri leidžia mums parduoti savo produktus ir paslaugas.

1 SKIRSNIS. ONLINE STORE TERMINAI

Sutinku su šiomis Paslaugų teikimo sąlygomis, jūs pareiškiate, kad jūsų valstybėje ar gyvenamosios vietos provincijoje esate ne jaunesni nei jūsų dauguma, arba jūs esate daugumos jūsų valstybėje ar gyvenamosios vietos provincijoje, ir jūs mums davėte sutikimą leisti bet kuriam jūsų nepilnamečiui priklausantiems asmenims naudotis šia svetaine.
Jūs negalite naudoti mūsų produktų už neteisėtą ar neleistiną paskirtį, be to, naudodamiesi Paslauga galite pažeisti bet kokius jūsų jurisdikcijos įstatymus (įskaitant, bet neapsiribojant, autorių teisių įstatymus).
Negalima perduoti jokių kirminų ar virusų ar bet kokio destruktyvaus pobūdžio kodo.
Bet kokios Sąlygos pažeidimas ar pažeidimas leis nedelsiant nutraukti Paslaugų teikimą.

2 SKIRSNIS. BENDROSIOS SĄLYGOS

Mes pasiliekame teisę atsisakyti teikti paslaugas visiems dėl bet kokios priežasties bet kuriuo metu.
Jūs suprantate, kad jūsų turinys (išskyrus kredito kortelės informaciją) gali būti perkeltas nešifruotas ir apima: a) perdavimą įvairiuose tinkluose; ir b) pakeitimai atitinka ir suderinti su jungiamųjų tinklų ar prietaisų techniniais reikalavimais. Kredito kortelių informacija visada yra užšifruojama perkeliant tinklus.
Jūs sutinkate neperduoti, kopijuoti, kopijuoti, parduoti, perparduoti ar naudoti bet kokios Paslaugos dalies, Paslaugos naudojimo ar prieigos prie Paslaugos ar bet kurių kontaktinių asmenų, esančių interneto svetainėje, per kurią ši paslauga teikiama, be mūsų raštiško rašytinio sutikimo. .
Šioje sutartyje naudojamos antraštės įtraukiamos tik patogumui ir neapsiriboja ar kitaip pažeidžia šias sąlygas.

3 SKIRSNIS. TIKSLUMAS, VISIŠKUMAS IR INFORMACIJOS LAIKYMASIS

Mes neprisiimame atsakomybės, jei šioje svetainėje pateikta informacija nėra tiksli, išsami arba dabartinė. Šioje svetainėje pateikta medžiaga pateikiama tik bendrajai informacijai, todėl neturėtų būti remiamasi arba naudojamas kaip vienintelis pagrindas priimti sprendimus, nesusijusio su pirminiais, tikslesniais, išsamesniais ar laiku pateikiamais informacijos šaltiniais. Bet kokia priklausomybė nuo medžiagos šioje svetainėje yra jūsų pačių rizika.
Ši svetainė gali turėti tam tikrą istorinę informaciją. Istorinė informacija, nebūtinai, nėra dabartinė ir pateikiama tik jūsų nuoroda. Mes pasiliekame teisę bet kuriuo metu keisti šios svetainės turinį, tačiau mes neturime įsipareigoti atnaujinti bet kokią informaciją mūsų svetainėje. Jūs sutinkate, kad jūsų atsakomybė yra kontroliuoti mūsų svetainės pakeitimus.

4 SKIRSNIS. PAKEITIMAI PASLAUGOMS IR KAINOS

Mūsų produktų kainos gali būti keičiamos be įspėjimo.
Mes pasiliekame teisę bet kada pakeisti ar nutraukti Paslaugą (ar jos dalį ar turinį) be įspėjimo bet kuriuo metu.
Mes neprisiimame atsakomybės jums ar jokiai trečiajai šaliai už bet kokius pakeitimus, kainų pakeitimus, sustabdymą ar nutraukimą.

5 SKIRSNIS. PRODUKTAI AR PASLAUGOS (jei taikoma)

Tam tikri produktai ar paslaugos gali būti prieinami tik internetu per tinklalapį. Šiems produktams ar paslaugoms gali būti ribotas kiekis ir jie turi būti grąžinami arba keičiami tik pagal mūsų grąžinimo politiką.
Mes stengėmės kuo tiksliau parodyti mūsų parduotuvėje esančių produktų spalvas ir vaizdus. Mes negalime garantuoti, kad jūsų kompiuterio monitoriaus ekrano spalva bus tiksli.
Mes pasiliekame teisę, tačiau neprivalome apriboti mūsų produktų ar Paslaugų pardavimo bet kuriam asmeniui, geografiniam regionui ar jurisdikcijai. Mes galime pasinaudoti šia teise kiekvienu konkrečiu atveju. Mes pasiliekame teisę apriboti bet kokių siūlomų produktų ar paslaugų kiekį. Visi produktų aprašymai ar produktų kainos gali būti keičiamos bet kuriuo metu be įspėjimo, priklausomai nuo mūsų nuožiūros. Mes pasiliekame teisę bet kuriuo metu nutraukti bet kokį gaminį. Kiekvienas bet kokio produkto ar paslaugos pasiūlymas šioje svetainėje yra negaliojantis, jei tai draudžiama.
Mes neginčijame, kad kokių nors produktų, paslaugų, informacijos ar kitokios medžiagos, kurias įsigijote ar įsigijote, kokybė atitiks jūsų lūkesčius arba kad bet kokios paslaugos klaidos bus ištaisytos.

6 SKIRSNIS. SKOLINIMO IR SĄSKAITOS INFORMACIJOS TIKSLUMAS

Mes pasiliekame teisę atsisakyti bet kokio užsakymo, kurį pateikiate su mumis. Mes, savo nuožiūra, galime apriboti ar atšaukti įsigytus kiekius vienam asmeniui, vienam namų ūkiui ar užsakymui. Šie apribojimai gali apimti užsakymus, kuriuos pateikia ta pati kliento sąskaita, ta pati kredito kortelė ir (arba) užsakymai, naudojantys tą patį atsiskaitymo ir (arba) pristatymo adresą. Jei užsakymą pakeisime arba atšauksime, mes galime bandyti jums pranešti susisiekę su el. Pašto ir / ar atsiskaitymo adresu / telefono numeriu, pateiktu užsakymo pateikimo metu. Mes pasiliekame teisę apriboti ar uždrausti užsakymus, kurie, mūsų nuomone, yra platinami tarpininkai, perpardavėjai ar platintojai.

Jūs sutinkate pateikti dabartinę, išsamią ir tikslią pirkimo ir paskyros informaciją apie visus mūsų parduotuvėje padarytus pirkinius. Jūs sutinkate nedelsiant atnaujinti savo paskyrą ir kitą informaciją, įskaitant jūsų el. Pašto adresą ir kredito kortelių numerius bei galiojimo datą, kad galėtume užbaigti savo sandorius ir susisiekti su jumis, jei reikia.

Norėdami sužinoti daugiau, peržiūrėkite mūsų grąžinimo politiką.

7 SKIRSNIS. PARINKTYS

Mes galime suteikti jums prieigą prie trečiųjų šalių įrankių, kurių mes nežiūrime, nekontroliuojame ir nenaudojame.
Jūs pripažįstate ir sutinkate, kad mes suteikiame prieigą prie tokių priemonių "kaip yra" ir "kaip galima" be jokios garantijos, pareiškimų ar bet kokių sąlygų ir be jokio patvirtinimo. Mes neprisiimame jokios atsakomybės dėl pasirinktinių trečiųjų šalių įrankių naudojimo ar dėl jų.
Bet koks naudojimasis jums pasirinktinėmis priemonėmis, siūlomomis svetainėje, yra visiškai priklausomas nuo jūsų pačių rizikos ir nuožiūra, todėl turėtumėte užtikrinti, kad jūs susipažinę su sąlygomis, kuriomis įrankius teikia atitinkamas trečiosios šalies teikėjas (-ai).
Mes taip pat galime ateityje pasiūlyti naujas paslaugas ir (arba) funkcijas per svetainę (įskaitant naujų priemonių ir išteklių išleidimą). Tokioms naujoms funkcijoms ir (arba) paslaugoms taip pat taikomos šios Paslaugų teikimo sąlygos.

8 SKIRSNIS. NUORODOS TREČIOSIOS ŠALYS

Tam tikras turinys, produktai ir paslaugos, teikiami per mūsų Paslaugą, gali būti medžiagos iš trečiųjų šalių.
Trečiosios šalies nuorodos šioje svetainėje gali nukreipti jus į trečiųjų šalių svetaines, kurios nėra susijusios su mumis. Mes neprisiimame atsakomybės už turinio ar tikslumo nagrinėjimą ar įvertinimą, mes negarantuojame ir nebeturėsime jokios atsakomybės už trečiųjų šalių medžiagas ar svetaines, bet kokias kitas medžiagas, produktus ar trečiųjų šalių paslaugas.
Mes neprisiimame atsakomybės už bet kokią žalą ar nuostolius, susijusius su prekių, paslaugų, išteklių, turinio ar kitų sandorių, susijusių su bet kokiomis trečiųjų šalių svetainėmis, pirkimu ar naudojimu. Kruopščiai peržiūrėkite trečiosios šalies politiką ir praktiką ir įsitikinkite, kad supratote jas prieš pradedant bet kokį sandorį. Skundai, pretenzijos, klausimai ar klausimai, susiję su trečiųjų šalių produktais, turėtų būti nukreipti trečiajai šaliai.

9 SKIRSNIS. NAUDOTOJO PASTABOS, PASTABOS IR KITOS PAREIGOS

Jei, mūsų prašymu, atsiųsite tam tikras konkrečias paraiškas (pvz., Konkurso įrašus) arba be mūsų prašymo, siųsite kūrybines idėjas, pasiūlymus, pasiūlymus, planus ar kitas medžiagas (internetu, elektroniniu paštu, paštu ar kitu būdu). (kartu - "pastabos"), jūs sutinkate, kad galime bet kuriuo metu be apribojimų redaguoti, kopijuoti, skelbti, platinti, versti ir kitaip naudoti bet kokiame laikmenoje bet kokias pastabas, kurias mums pateikiate. Mes esame ir privalome (1) palikti pastabas konfidencialiai; (2) sumokėti kompensaciją už komentarus; arba (3) atsakyti į bet kokias pastabas.
Mes galime, tačiau neturime įsipareigojimo stebėti, redaguoti ar pašalinti turinį, kurį nustatome pagal savo nuožiūra, yra neteisėti, įžeidžiantys, grasinantys, klastingi, šmeižikiški, pornografiniai, nepadorūs ar kitaip neigiami, arba pažeidžia bet kurios šalies intelektinę nuosavybę arba šias Paslaugų teikimo sąlygas .
Jūs sutinkate, kad jūsų pastabos nepažeis jokios trečiosios šalies teisės, įskaitant autorių teises, prekės ženklą, privatumą, asmenybę ar kitą asmeninę ar nuosavybės teisę. Taip pat sutinkate, kad jūsų pastabose nebus klastingos ar kitokios neteisėtos, piktnaudžiaujamos ar nesąžiningos medžiagos arba jose yra kompiuterių virusų ar kitų kenkėjiškų programų, kurios bet kokiu būdu galėtų turėti įtakos Paslaugų ar bet kurios kitos susijusios svetainės veikimui. Jūs negalite naudoti klaidingo el. Pašto adreso, apsimeta kitais asmenimis, išskyrus save, ar kitokiu būdu klaidinti mus ar trečiąsias šalis dėl bet kokių pastabų šaltinio. Jūs esate vienintelis atsakingas už visas jūsų pateiktas pastabas ir jų tikslumą. Mes neprisiimame atsakomybės ir neprisiimame jokios atsakomybės už jūsų arba trečiosios šalies pateiktas pastabas.

10 SKIRSNIS. ASMENS INFORMACIJA

Jūsų pateiktą asmeninę informaciją per parduotuvę reglamentuoja mūsų privatumo politika. Norėdami peržiūrėti mūsų privatumo politiką.

11 SKIRSNIS. KLAIDOS, NEAPIBRĖŽTYS IR NUOSTOLIAI

Kartais mūsų svetainėje ar Paslaugoje gali būti informacijos, kurioje yra spausdinimo klaidų, netikslumų ar praleidimų, kurie gali būti susiję su produktų aprašymais, kainomis, reklaminėmis akcijomis, pasiūlymais, produktų pristatymo mokesčiais, tranzito trukme ir prieinamumu. Mes pasiliekame teisę ištaisyti bet kokias klaidas, netikslumus ar praleidimus, keisti ar atnaujinti informaciją arba atšaukti užsakymus, jei bet kokia informacija Paslaugoje ar bet kurioje susijusiame tinklalapyje bet kuriuo metu be išankstinio įspėjimo (įskaitant pateikus užsakymą) yra neteisinga. .
Mes nesame įsipareigoję atnaujinti, keisti ar išaiškinti informaciją Paslaugoje ar bet kurioje kitoje susijusiame tinklalapyje, įskaitant, bet neapsiribojant, informaciją apie kainas, išskyrus atvejus, kai to reikalauja įstatymai. Jokių nurodytų atnaujinimų ar atnaujinimo datų, taikomų Paslaugoje ar bet kurioje susijusiame tinklalapyje, neturėtų būti nurodyta, kad visa informacija, pateikta Paslaugoje ar bet kurioje susijusiame tinklalapyje, buvo pakeista ar atnaujinta.

12 SKIRSNIS. DRAUDŽIAMAS NAUDOJIMAS

Be kitų draudimų, nurodytų Paslaugų teikimo sąlygose, jums draudžiama naudoti svetainę ar jos turinį: a) už bet kokį neteisėtą tikslą; b) pakviesti kitus atlikti ar dalyvauti bet kokiuose neteisėtuose veiksmuose; (c) pažeisti bet kokius tarptautinius, federalinius, provincijų ar valstijos įstatymus, taisykles, įstatymus ar vietos įstatymus; (d) pažeisti ar pažeisti mūsų intelektinės nuosavybės teises ar kitų asmenų intelektinės nuosavybės teises; e) priekabiauti, piktnaudžiauti, įžeisti, pakenkti, gundyti, šmeižti, nusižeminti, įbauginti ar diskriminuoti dėl lyties, seksualinės orientacijos, religijos, etninės kilmės, rasės, amžiaus, nacionalinės kilmės ar negalios; (f) pateikti klaidingą arba klaidinančią informaciją; (g) įkelti arba perduoti virusus ar bet kokį kitą kenkėjišką kodą, kuris bus arba gali būti naudojamas kokiu nors būdu, kuris turės įtakos Paslaugų arba bet kurios susijusios svetainės, kitų tinklalapių ar interneto funkcionalumui ar veikimui; (h) rinkti arba sekti kitų asmenų asmeninę informaciją; (i) šlamštas, phish, pharm, pretekstas, voras, nuskaitymas ar išbrėžimas; (j) už bet kokį nesąžiningą ar nemoralų tikslą; arba (k) trukdyti arba apeiti Paslaugos ar bet kurios kitos susijusios svetainės, kitų tinklalapių ar interneto saugumo funkcijas. Mes pasiliekame teisę nutraukti jūsų naudojimąsi Paslauga ar bet kuria susijusia tinklaviete dėl bet kokio draudžiamo naudojimo pažeidimo.

13 SKIRSNIS. GARANTIJŲ ATSISAKYMAS; ATSAKOMYBĖS APRIBOJIMAS

Mes negarantuojame, nepateikia ir negarantuoja, kad jūsų naudojimasis mūsų paslaugomis bus nenutrūkstamas, savalaikis, saugus ar be klaidų.
Mes neginčijame, kad rezultatai, kuriuos galima gauti naudojant paslaugą, bus tikslūs arba patikimi.
Jūs sutinkate, kad kartais mes galime pašalinti paslaugą neribotą laiką arba atšaukti paslaugą bet kuriuo metu be įspėjimo jums.
Jūs aiškiai sutinkate, kad jūsų naudojimas arba nesugebėjimas naudotis paslauga yra jūsų vienintelis pavojus. Paslauga ir visi produktai ir paslaugos, teikiami jums per paslaugą (išskyrus atvejus, kai tai aiškiai nurodė mes), pateikiami "kaip yra" ir "kaip galima" jūsų naudojimui be jokio atstovavimo, garantijų ar bet kokių sąlygų, nei išreikšti, nei įskaitant visas numanomas garantijas ar prekybingumo sąlygas, prekybinę kokybę, tinkamumą konkrečiam tikslui, ilgaamžiškumą, pavadinimą ir pažeidimą.
Scontoimport, mūsų direktoriai, pareigūnai, darbuotojai, filialai, agentai, rangovai, internai, tiekėjai, paslaugų teikėjai ar licencijų išdavėjai jokiais atvejais neatsako už bet kokius sužalojimus, nuostolius, pretenzijas ar bet kokius tiesioginius, netiesioginius, atsitiktinius, baudinius, specialius ar bet kokios rūšies nuostoliai, įskaitant, be kita ko, prarastą pelną, prarastas pajamas, prarastus sutaupymus, duomenų praradimą, pakeitimo išlaidas ar panašius nuostolius, nesvarbu, ar jie yra sutartyje, civilinės teisės pažeidimai (įskaitant aplaidumą), griežta atsakomybė ar kt., kylantys iš jūsų bet kokios paslaugos ar bet kokių produktų, įsigytų naudojant paslaugą, naudojimas ar bet koks kitas reikalavimas, susijęs su jūsų naudojimuis paslauga ar bet kokiu produktu, įskaitant, bet neapsiribojant bet kokio turinio klaidas ar praleidimus, ar bet kokį kitą bet kokio pobūdžio nuostoliai ar žala, patirta dėl paslaugos ar bet kokio turinio (ar produkto), kurį paskelbė, perduodavo ar kitaip suteikė per paslaugą, net jei buvo informuota apie jų galimybę. Kadangi kai kurios valstybės ar jurisdikcijos neleidžia išskirti ar apriboti atsakomybės už pasekminius ar atsitiktinius nuostolius tokiose valstybėse ar jurisdikcijose, mūsų atsakomybė ribojama tiek, kiek leidžiama pagal įstatymą.

14 SKIRSNIS. ATLYGINIMAS

Jūs sutinkate apsaugoti Scontoimport ir mūsų tėvus, dukterines įmones, filialus, partnerius, pareigūnus, direktorius, agentus, rangovus, licencijų išdavėjus, paslaugų teikėjus, subrangovus, tiekėjus, stažuotojus ir darbuotojus, kad jie būtų nekenksmingi nuo bet kokių reikalavimų ar reikalavimų, įskaitant pagrįstą bet kokios trečiosios šalies atliktų advokatų honorarų, susijusių su šių Paslaugų teikimo sąlygų pažeidimu arba su jais susijusių dokumentų, arba bet kurio įstatymo pažeidimo ar trečiosios šalies teisių pažeidimu.

15 SKIRSNIS. SEVERABILUMAS

Jei bet kuri šių Paslaugų teikimo sąlygų nuostata laikoma neteisėta, negaliojančia ar neįgyvendinama, tokia nuostata vis tiek turi būti vykdoma kuo plačiau, kaip tai numato taikytini įstatymai, o neįvykdyta dalis laikoma atskirta nuo šių Taisyklių Paslauga, toks nustatymas neturi įtakos kitų likusių nuostatų galiojimui ir vykdymo užtikrinimui.

16 SKIRSNIS. NUTRAUKIMAS

Šalių įsipareigojimai ir įsipareigojimai, atsirandantys iki sutarties galiojimo pabaigos, išlieka po šio susitarimo nutraukimo visais tikslais.
Šios Paslaugų teikimo sąlygos yra galiojančios, nebent ir jūs, nei jūs, nei jūsų. Jūs galite nutraukti šias Paslaugų teikimo sąlygas bet kuriuo metu, pranešdami mums, kad nebenorite naudotis mūsų Paslaugomis arba nutraukus mūsų svetainės naudojimą.
Jei vieninteliu sprendimu jūs nepavyks arba manote, kad nepavyko laikytis visų šių Paslaugų teikimo sąlygų ar nuostatų, mes taip pat galime nutraukti šį susitarimą bet kuriuo metu be įspėjimo, ir jūs būsite atsakingi už visus sumokėtus mokėjimus įskaitant sutarties nutraukimo datą; ir (arba) atitinkamai gali uždrausti naudotis mūsų Paslaugomis (ar bet kuria jų dalimi).

17 SKIRSNIS. VISAS SUSITARIMAS

Mūsų nesugebėjimas pasinaudoti ar įgyvendinti šias Paslaugų teikimo sąlygas ar nuostatas nėra tokios teisės ar nuostatos atsisakymas.
Šios Paslaugų teikimo sąlygos ir bet kokia politika ar veiklos taisyklės, kurias mes paskelbėme šioje svetainėje ar Paslaugoje, yra visa sutartis ir supratimas tarp jūsų ir mūsų ir reglamentuoja jūsų naudojimąsi Paslauga, pakeičiant bet kokius anksčiau ar tuo pačiu metu galiojančius susitarimus, pranešimus ir pasiūlymus , tiek žodžiu, tiek raštu, tarp jūsų ir mūsų (įskaitant, bet neapsiribojant, bet kokias ankstesnes Paslaugų teikimo sąlygų versijas).
Bet kokie šios Paslaugų teikimo sąlygų aiškinimo dviprasmybės negali būti aiškinamos prieš redakcinę partiją.

18 SKIRSNIS. VALDYMO TEISĖ

Šios Paslaugų teikimo sąlygos ir visi atskiri susitarimai, pagal kuriuos mes teikiame jums Paslaugas, yra reguliuojami ir aiškinami pagal Jungtinės Karalystės įstatymus.

SECTION 19 - CHANGES TO TERMS OF SERVICE

You can review the most current version of the Terms of Service at any time at this page.
We reserve the right, at our sole discretion, to update, change or replace any part of these Terms of Service by posting updates and changes to our website. It is your responsibility to check our website periodically for changes. Your continued use of or access to our website or the Service following the posting of any changes to these Terms of Service constitutes acceptance of those changes.

SECTION 20 - CONTACT INFORMATION

Questions about the Terms of Service should be sent to us at info@scontoimport.com 


--------------------------------------